13. märtsi hommikul toimus Jõelähtme vallavalitsuses mitu erakorralist koosolekut, kus arutati järgnevate nädalate tegevusplaani ja igapäevaelukorraldust valla asutustes.

Seoses vabariigi valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga (www.valitsus.ee/et/eriolukord) kuni 1. maini 2020:

 1. Õppetöö koolides
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist on suletud kõik Jõelähtme valla üldhariduskoolid ja huvikoolid. Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.
 • Koolid saadavad esimesel võimalusel erinevatesse infokanalitesse (Stuudium, eKool, kooli kodulehekülg, kooli Facebooki lehekülg) laiali info edasise tegevuskava kohta. Iga kool korraldab õppetöö enda koolist lähtuvalt.
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist koolitranspordi siseliinid ei sõida. Liinid J1 ja J2 jätkavad tavapäraselt.
 • Õppetööd puudutava info edastamise kanali ja õppetöö korraldamise viisi lepib iga kool lapsevanematega kokku.
 • Õpilasel on kohustus koos vanemaga iga päev kontrollida Stuudiumit/ eKooli koduste ülesannete osas ning õpilasel lasub kohustus talle antud koduseid ülesandeid täita.
 • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli  õppetöö toimub samuti distantsõppena. Koolis pilliõpet ega tunde ei toimu, õpetajad jagavad lastele koduseid ülesandeid, leppides oma õpilastega eraldi kokku.
 • Koolipersonal jätkab tavapärast tööd, toimuvad infokoosolekud. Juhul kui keegi personalist (või tema lähedastest) on COVID-19 viirusesse haigestunud, anda sellest kooli juhtkonnale viivitamatult teada ning kogu töökorraldus viiakse üle kodurežiimile.
 • Lasteaiad jäävad avatuks, siiski palume, et lastevanemad jätaksid võimalusel lapsed lasteaiast koju. Lasteaias toimuvad huviringid jäävad ära!
 • Lapsevanematele tungiv palve hoida lapsi (sh koolilapsi) kodus ja vältida laste kogunemisi (nt kohvikutes), õues võib käia! Palume lapsevanematel tutvuda vabariigi valitsuse väljakuulutatud eriolukorra nõuete-soovitustega ja neid järgida (www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini)
 • Juhul kui koduõppeperioodil esineb mõnes perekonnas COVID-19 haigusjuhtum, on perekond kohustatud sellest ka kooli juhtkonda teavitama, et saaksime võtta kasutusele vastavad meetmed asutuse töö edasiseks korraldamiseks ja haiguse levikut valla piires kaardistada.
 • Kuidas rääkida lastega koroonaviirusest?

https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

 1. Jõelähtme valla üldhariduskoole puudutavad muud korralduslikud küsimused
 • Ära jäävad kõik väljasõidud ja planeeritud tegevused (teatri-, muuseumikülastused). Juba makstud rahasid lapsevanemale ei tagastata (force majeure), juhul kui koolil õnnestub ettemakstud raha tagasi saada, tagastatakse see lapsevanematele.
 1. Valla teised asutused
 • Jõelähtme valla kultuurikeskus ning allasutused on suletud, samuti on suletud Jõelähtme valla noortekeskused ja Kostiveres asuv Jõelähtme valla päevakeskus.
 • Üle valla on suletud kõik spordisaalid, jõusaalid, ujula. Etendused, kontserdid jms rahvarohked üritused on keelatud. Ära jäävad ka koolides toimuvad täiskasvanute trennid ja huvitegevused.
 • Raamatukogud on avatud piiratud ulatuses, st laenutus on võimalik, lugemissaalid ja arvutisaal on suletud.
 • Kuni kehtestatud eriolukorra lõpuni 1. mai 2020 töötab Jõelähtme vallavalitsus suletud režiimil – kodanike vastuvõttu ei toimu, suhtlus toimub e-kirja vahendusel või telefonitsi. Sünni registreerimiseks jms hädavajaliku toimingu korral leppida kokku kantseleiga telefonil 605 4887, e-post kantselei@joelahtme.ee või võtta ühendust vastava ametnikuga (kontaktid leitavad valla kodulehelt https://joelahtme.kovtp.ee/).
 • Juhul kui keegi personalist (või tema lähedastest) on COVID-19 viirusesse haigestunud, teavitada sellest viivitamatult asutuse juhti ning kogu töökorraldus viiakse üle kodurežiimile.

Vaata lisaks: https://joelahtme.kovtp.ee/ ja /https://kriis.ee/