Loo aleviku liiklusuuring 2023

Jõelähtme vallavalitsus on juba mitu aastat jälginud Loo aleviku liiklus ja tellinud sellekohase uuringuTeede Tehnokeskus AS-lt. 29. novembril toimus Loo aleviku eestseisuse koosolek, kus peateemaks oli 2023.aasta loenduse tulemused ja võrdlus eelnevate aastatega....

Valminud on Loo Kooli laiendamise eskiisprojekt

Loo alevikus Kuusiku tee 1a // Saha tee 7 maaüksusel Loo kooli hoone laiendamiseks ja teenuskesksuse hoone püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu väljastamise avalik väljapanek toimub valla kodulehel 06.11.–19.11.2023. Loo alevikus Kuusiku tee 1a // Saha tee 7...

Kaasav eelarve 2024

Kaasava eelarve hääletus toimub 14.-30.novembrini. Jõelähtme vallavalitsus kutsus valla arengust huvitatud inimesi tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse. Ettepanekud on avalikuks hääletamiseks üles seatud volis.ee keskkonda.  Rahvahääletus toimub 14.–30....

Loo perepäev 2023

Loo perepäev toimub tänavu 9. septembril Loo Kultuurikeskuse lipuväljakul. Tule lusti kogu...

Kinnitati Loo aleviku uus arengukava

Loo aleviku eestseisus kiitis 20.06.2022.a heaks uue Loo aleviku 2023-2027 aasta arengukava. Aleviku eestseisus osales arengukava väljatöötamisel, arengukava oli koos valla arengukavaga avalikul väljapanekul, samuti toimusid ka avalikud arutelud. Arengukava koostati...
Uus Loo alevikuvanem ja eestseisus on valitud

Uus Loo alevikuvanem ja eestseisus on valitud

Teisipäeval, 10. jaanuaril 2023 toimus Loo aleviku üldkoosolek. Päevakorras oli uue alevikuvanema ja eestseisuse valimised. Alevikuvanemaks valiti Väino Haab. Aleviku eestseisusesse valiti (vasakult) Allar-Reinhold Veelmaa, Taavi Talvik, Tarmo Talvik, Jüri...