Jõelähtme vallavalitsus on juba mitu aastat jälginud Loo aleviku liiklus ja tellinud sellekohase uuringuTeede Tehnokeskus AS-lt. 29. novembril toimus Loo aleviku eestseisuse koosolek, kus peateemaks oli 2023.aasta loenduse tulemused ja võrdlus eelnevate aastatega. Uuringus käsitleti nii liikluse sagedust kui ka müra. Müra analüüsis toodi välja ka võrdlused Tallinna koolide ja lasteaedade juures läbiviidud müra mõõtmistega ja võrreldi Loo lasteaia tulemustega. Loo lasteaia müratase on selgelt madalam Tallinnas mõõdetust. Ka teistes mõõtmispunktides (Vibeliku teel, Saha teel ja Loo teel) jäi müra normi piiresse, mürataset ületas vaid üksikjuhtum mis oli tekitatud ühe lärmaka sõiduki poolt. Samuti võib tõdeda, et kõige lärmakama liiklusega on just bussid. Analüüs tõi välja ka prognoosi tulevikuks. Prognoosi kohaselt kasvab mõõdukalt sõiduautode arv, raskeliikluse kasv on mõnevõrra aeglasem. Jõelähtme vallavalitsus jätkab ka edaspidi Loo aleviku liikluse jälgimist.

Vaata uuringu kokkuvõtet:

Loo liiklusuuringu kokkuvõte