Loo Keskkoolil on hea meel järjekordsete uute õpilaste üle, kes alustavad oma kooliteed just Loo koolis 2012. aastal. Selleks kutsume kokku koolieelse rühma, et tulevased õpilased saaksid tutvuda õpetajatega ja koolimajaga.

Koolieelne rühm saab kokku 21. aprillil kell 10:00 ja 19. mail kell 10:00

Lapsed tulevad koos vanematega kooli, kus lastega tegelevad õpetajad ning lastevanematele toimuvad loengud-koolitused kooli psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poolt teemadel „Koolivalmidus”, „Koostöö kooli ja kodu vahel”, „Kiusamine koolis”. On võimalus küsida nõu ka kooli logopeedilt, mida veel teha enne kooli, kui lapsel peaks mingi mure või probleem olema.

Esimesel kokkusaamisel on ka kooli direktor Ants Rebane, kes räägib õppetöö korralduslikust poolest ja vastab  küsimustele. Lastele tutvustatakse koolimaja ning toimub tund, kus loetakse, arvutatakse, vesteldakse ning kõik see toimub mängulises vormis. Lastel peavad  kaasas olema värvilised pliiatsid, harilik pliiats ning kustukumm.

Viimasel korral antakse lapsevanematele „Meelespea I kl õpilasele” ning on võimalus täita I klassi astumise avaldus.

Jääme ootama tulevasi Loo kooli õpilasi.

Algklasside ainsektsiooni esimees Erika Grossmann