Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastaboluliselt meie koduvalla elukeskkonda.

Vallavalitsus korraldab 1. novembril sügisese ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme vallaelanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid,
kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat
sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid,
õlifiltrid.

Kogumisauto liigub 1. novembril:
10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel
10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures
11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil
11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee
ääres)
12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures
13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)
13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees
14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil
15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all
15.30- 15.45 Rebala küla, bussijaama taga
16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil
16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti
kogutud jäätmete kogumismahutid)
17.00–17.15 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

Eterniidi kogumisring toimub 23. novembril
Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel.
Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 60 54 887 või e-
posti teel kantselei@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises
peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda (peatuspunktid toodud allpool) ja eterniidi kogus.
Kogus tuleb esitada kilogrammides. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti
ajavahemikul 09.00 kuni 17.00. Etteregistreerimine lõpeb 20. novembril 2019 kell 17.00!
Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun
selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita.

Eterniidiauto peatuskohad ja ajad 23.novembril:
09.00–10.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
10.20–11.20 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee
ääres)
11.40- 12.40 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil
13.00–14.00 Kaberneeme külas poe ees
14.30–15.30 Neeme külas poe kõrval platsil
16.00–17.00 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

Kogumispäeval jooksvate küsimuste korral palun pöörduda Mailis Virve poole
mobiilinumbril 53 056 399