Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks suletakse alates 3. aprillist 2020 Jõelähtme vallavalitsuse korraldusel kõik Jõelähtme valla avalikus kasutuses olevad mänguväljakud ja skatepargid. Muudetud on staadionite kasutamise korda.

1. Loo alevik, Saha tee 7 (Loo kooli parkla kõrval olev mänguväljak);
2. Loo alevik, Laadaplatsi (Loo Kultuurikeskuse kõrval olev mänguväljak);
3. Loo alevik, Kuusiku tee 18B (Kuusiku tee 18; 20; 22 vahel olev mänguväljak);
4. Loo alevik, Saha tee 2 (Loopargi tee 3, Saha tee 2 ja Kaare tee 1 vahel olev mänguväljak);
5. Loo alevik, Spordi tee 5 (Loo spordihoone ja Toome tee 3 ja 6 vahel olev mänguväljak);
6. Loo alevik, Spordi tee 1 (haudejaama, Toome tee 4 ja Toome tee 3 vahel olev mänguväljak);
7. Kostivere alevik, Liukivi park (Liukivi tn 3 ja 6 ees olev mänguväljak);
8. Kostivere alevik, Jõe tn 5 (Liukivi tn 6 ja Jõe tn 3 vahel olev mänguväljak);
9. Neeme küla, Neeme tee 4 (rahvamaja ja kooli ees olev mänguväljak);
10. Kaberneeme küla, Rahvamaja tee 1 (vana koolimaja taga olev mänguväljak).

📌Jõelähtme vallavalitsus paigaldab avalike mänguväljakute juurde keelavad sildid ja piirab atraktsioonid piirdelintidega.

📌Vallavalitsus kutsub üles kõiki ühistuid, kelle territooriumil asub mänguväljakuid, piirama ka need ohutuslintidega ja varustama vastavate hoiatussiltidega. Selle korraldamisel abisoovi korral palume pöörduda vallavalitsuse halduri Marko Raudlami poole, telefon 5330 0385.📞

📌Mänguväljakute sulgemise vajadus on tingitud asjaolust, et mänguväljakuid kasutatakse endiselt väga aktiivselt ja kuna viirus levib väga hästi ka kontaktpindade kaudu, siis pole võimalik tagada piisavat ohutust.

📌Jõelähtme vallavalitsus palub tungivalt, et kõik vallaelanikud peaksid kehtestatud piirangutest kinni, rakendatud meetmed on hädavajalikud, et takistada viiruse levimist nii inimeselt inimesele kui ka kontaktpindade kaudu.

Loo staadionil ja skatepark´is ning Kostivere staadionil täiendavad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Need on vajalikud seetõttu, kuna varasematest hoiatustest hoolimata jätkusid seal ohutusnõudeid eiravad kogunemised.

📌 Alates 27. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni on täielikult suletud Loo skatepark. Ala piiratakse aiaga ning omavoliline sisenemine skatepark´i on keelatud!

📌 Alates 27. märtsist on Loo staadionile avatud vaid üks sissepääs – see asub raamatukogu parkla juures. Teised väravad on suletud.
Staadion on avatud piiratud ajal: E-R 9.00-17.00 ja L, P 9.00-13.00

📌Alates 27. märtsist on Kostivere staadionile avatud vaid üks sissepääs – selleks on sööklapoolne peavärav, teised sissepääsud on suletud.
Staadion on avatud piiratud ajal: E-R 9.00-17.00 ja L, P 9.00-13.00

❗️❗️❗️ Staadionit kasutades: ole terve, hoia teiste külastajatega vähemalt kahemeetrist vahemaad ja ära kogune gruppidesse.

🚷Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga on keelatud kõik avalikud kogunemised, sh spordivõistlused ning spordiklubi või treenerite organiseeritud sporditegevus ja muu ühistegevus.

❗️Peaministri korraldusega nr 45 kehtestati liikumispiirang avalikes kohtades nii, et alates 25. märtsist ei tohi korraga koos olla rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida distantsi vähemalt kaks meetrit.

Piirangud on ebamugavad, ent viiruse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalikud. Palume mõistvat suhtumist ning hoiame endid ja üksteist!