NB! Et Loo kooli avamisest ja selle tähistamiseks korraldatavast kontserdist jääks positiivne elamus pikaks ajaks, siis ohutuse huvides on Curly Stringsi kontserdil kõikidel külastajatel näomaski kandmine kohustuslik. Iga külastaja võib oma maski ise kaasa võtta, selle puudumisel saate selle tasuta kohapeal hoonesse sisenedes. Hoidkem nii enda kui teiste tervist!

Loo keskkooli laiendustööd on lõppenud ning 1. septembrit tervitab koolipere uhiuues klaaskatusega avaras aatriumis. Ehitustööd vältasid veidi üle ühe aasta ning tööde maksumuseks kujunes 2 503 758 eurotkoos km-ga eurot. Ehitustöid tegi hankelepingu alusel AS Eviko.

Valminud juurdeehitus on Loo keskkooli laien damistööde esimene etapp. Juurdeehituse vajaduse tingis suur ruumikitsikus, mis aastatega aina süvenes – klassiruumidena kasutati juba ka samas majas paikneva Loo kultuurikeskuse ruume.
Ehituse käigus sai kool peale kolmanda korruse ja senine omanäoline ringikujuline sisehoov ehitati kinniseks klaaskatusega aatriumiks. Kolmandale korrusele tuli juurde kümme uut klassiruumi, kolm kabinetti ja kaks tualetti. Lisaks paigaldati koolimajja üks invalift ning kolm trepironijat, uus ventilatsioonisüsteemning uuendati kogu maja välisfassaadi viimistlust. Staadionipoolsesse sisehoovi paigaldatiuus kiviparkett ning uuendati piirdeaeda.

Pea 15 meetri kõrguse laega aatrium võtab esimest korda ruumi sisenedes ahhetama – klaaskatus tekitab tunde, justkui ei viibikski siseruumis. Avar aatrium on mitmeotstarbeline – see annab kooliperele juurde jalutusruumi, on osaliselt laiendus kooli sööklale, aga võimaldab vajadusel läbi viia ka erinevaid üritusi.

Aatriumi neljast küljest lähevad üles trepid järgmistele korrustele. Kolmas korrus ehitati peale kuusiku ja staadioni poolsetele hoonetiibadele. Kuusikupoolsesse tiiba jääb neli klassiruumi ja kaks kabinetti, staadionipoolsesse tiiba jääb kuus klassiruumi ning kaks wc-d.

Vallavanem Andrus Umboja sõnul võis Loo kooli projekteerimise ajal aimata, et kooli laiendus, nii kolmanda korruse peale ehitamine kui ka aatriumi sulgemine, saab olema suur väljakutse. Ehituse alguses sai kohe selgeks, et see väljakutse on suurem kui me oskasime ette aimata. Juba lammutamise käigus selgus, et mitmed olulised konstruktsioonid osutusid erinevaks kooli projektis olevatest lahendustest, sellest tulenevalt tuli nii aatriumi kui ka kolmanda korruse tehnilisi lahendusi ümber projekteerida, mis tähendas nii ehituse ajalist pikenemist kui ka kallinemist.

Kooli ehitamise protsessi suurimaks probleemiks osutusid läbisajud, mis põhjustasid õpetajatele, õpilastele kui ka kooli abipersonalile rohkelt stressi. Läbisadudega kaasnes ka koolimaja teise korruse ruumidele füüsilisi kahjustusi, kuid pole halba ilma heata, selle tulemusel sai kooli
teine korrus uue värske ilme. Oluline on kindlasti see, et Loo kool on nüüd võimeline vastu võtma ka liikumisraskustega või ka liikumispuudega õpilasi ja õpetajaid. Loo kooli aatrium on valla uus ja ka suurim saal, kus on võimalik edaspidi läbi viia nii valla pidulikke üritusi, kui korraldada kontserte ja
etendusi.
Soovin kooliperele mõnusat uut kooliaastat uuenenud koolimajas

TULE TUTVU UUENENUD KOOLIMAJAGA 4. SEPTEMBRIL!