11.märtsil 2019 toimus Loo Kultuurimajas aleviku arenguseminar.

Kohale oli tulnud ja registreeris ennast 23 aleviku elanikku, aleviku eetsisuse liige Andrus Umboja tutvustas arenguseminari läbiviimise eesmärki ja läbiviimise metoodikat.

Esimesel seminaril jagati kohale tulnud elanikud nelja gruppi ning seejärel koostas iga laudkond omapoolse SWOT analüüsi, mille eesmärgiks oli välja selgitada Loo aleviku tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Valminud SWOT analüüsiga saad tutvuda sellel viitel.

Järgmine arenguseminar viiakse läbi 08. aprillil kell 18.30 Loo Kultuurikeskuse A-saalis, kus analüüsitkase SWOT analüüsi tulemusi ning kavandatakse eesmärke ja tegevusi järgmiseks aastakümneks.