Loo aleviku üldkoosolek toimub 9. mail kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse saalis.

Päevakord:  alevikuvanema ja eestseisuse valimine

Külavanema valimistest võivad osa võtta täisealised külaelanikud. Külavanemaks võib valida külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane. Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes osaleb koosolekul, kus valitakse külavanem