Lähtudes piirkonna elanike ettepanekutest kavandab vallavalitsus liikluskorralduse muudatust Spordi tee 2 ja 4, Saha tee 4 ja 6 ning Toome tee 4 kortermajade piirkonnas.

Spordi tee lõik alates Spordi tee 2 mahasõidust kuni Saha tee 4 ja 6 majade esiseni muutub jalakäijate alaks, et suurendada seal liikuvate jalakäijate turvalisust (tee koolist spordihoonesse) Muudatusega lõpetatakse korterelamute vaheline transiitliiklus Saha teelt Vibeliku teele (Skeem lisatud). 5. Saha tee 2 ridaelamu juurdepääs hakkab toimuma Vibeliku teelt mööda Spordi teed. OÜ Üle korraldab 22. juunil 2017 liiklusmärkide paigaldamise Toome teele ja Spordi teele, et muuta alevikusisene liiklus ohutumaks.

Likvideeritud on vanad kõnniteed Saha tee 2 ja Saha tee 4 vahelt ning Saha tee 4 ja Saha tee 6 eest. Edaspidi on võimalik kasutada Saha teele rajatud uut kergliiklusteed. Palume uutel haljasaladel autojuhtidel mitte liigelda!

Saha tee 4 otsas olev mahasõit Saha teele muutub ühesuunaliseks, säilib väljasõit Saha teele. Sissesõit Saha tee 4 ja 6 ning Spordi tee 4 korterelamute juurde hakkab toimuma Saha tee 6 ja Saha tee 8 vaheliselt Saha tee mahasõidult.

Liikluskorraldus Lool