Loo Keskkoolis tegutsev koolieelne rühm on mõeldud järgmisel sügisel 1.klassi tulevatele lastele koolimaja ja õpetajatega tutvumiseks ja nende vanematele tagasiside andmiseks koolielu ja lapse arengut puudutavates küsimustes.

Koolieelne rühm saab kokku perioodil veebruar-mai alates veebruarist 2016 üks kord kuus.

Esimesel korral saame kokku neljapäeval, 4.veebruaril kell 18.00 – 19.00. Järgmiste kokkusaamiste ajad täpsustame esimesel korral.

Lastel palume kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm ja vahetusjalanõud.

Tegevuste kava õpilastele ja lastevanematele:

4.veebruar kell 18.00 – 19.00

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Õpetajad Kerly Heero ja Katrin Lehtma. Ruumis 33 ja 35.
  • Lastevanematele info jagamine üldisest koolikorraldusest. Direktor Ants Rebane. Kooli aulas.

Märts

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Õpetajad Kerly Heero ja Katrin Lehtma. Ruumis 33 ja 35.
  • Lastevanematele loeng – vestlusring koolis toimuvast õppe- ja kasvatustööst. Õppealajuhataja Mari Lepp. Kooli aulas.

Aprill

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Õpetajad Kerly Heero ja Katrin Lehtma. Ruumis 33 ja 35.
  • Lastevanematele loeng – vestlusring tugimeeskonna liikmetega. Kooli aulas.

Mai

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Koolimaja tutvustamine.
  • Lastevanematele kohtumine klassiõpetajatega. Ruumis 33 ja 35.

Info kooli kantselei tel.6080403 või meil: terje.magi@lookool.ee