Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 11. mail

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.

Vallavalitsus korraldab 11. mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta. Projekti toetab Keskkonnaivesteeringute Keskus.

Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Jõelähtme Vallavalitsus plaanib lähiajal korraldada ka eterniidi kogumisringi, millest teavitame eraldi.

Kogumisauto peatused 11. mail:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel
10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures
11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil
11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)
12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures
13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)
13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees
14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil
15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all
15.30- 15.45 Rebala küla, bussijaama taga
16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil
16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)
17.00–17.15 Uusküla külas külaplatsil