Aktiivse küttehooaja lõppemisega alustab Adven Loo alevikus soojustrasside renoveerimistöödega, millega seoses võib hoonetes esineda soojusvarustuse häireid.

Tööde käigus kaasajastatakse olulisel määral Loo soojavõrku – vahetatakse välja 1,3 km ulatuses vananenud soojatrasse, mille tulemusel vähenevad trasside soojakaod ning paraneb tarbijate varustuskindlus. Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastusel toimuvate tööde tulemusena saab Loo alevikus olema pea 85% soojatrassidest renoveeritud, tehes Loost ühe parima soojavõrguga piirkonna Eestis.

Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul on küttehooajaväline periood ainus võimalik aeg soojusvõrgu laiemaks korrastamiseks, seda ilma suuremate ebamugavusteta tarbijate jaoks. Mahukate tööde iseloomu tõttu võib siiski mõni soojuskatkestus kesta kauem kui ööpäev. “Teavitame kõiki meie kliente piisava varuga ette planeeritud katkestustest,” sõnas Priit Tiit.

Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke kirja teel ning info on leitav ka meie kodulehel www.adven.ee.

Kaevetööd toimuvad Loo aleviku keskuses, seda nii Spordi teel, Kuusiku teel, Grossi toidukaupluse ümbruses, Kikase söögimaja ümbruses ning Pääsupesa lasteaia ümbruses.
Esmakordselt kasutab Adven Eesti ehitustööde ajal ajutisi torustike. “Ajutised torustikud paigaldatakse, et lühendada soojakatkestuste kestust. Kui tavapäraselt kestavad kirjeldatud töödega seotud katkestused paar nädalat, siis antud juhul jäävad katkestused lühiajaliseks,” viitas Priit Tiit uuenduslikule ehituskorraldusele.

Kuna kaevetööde käigus tuleb läbida nii olemasolevaid haljastatud kui asfalteeritud alasid, palub Adven Eesti elanikelt mõistvat suhtumist ja koostööd. Trassidele jäävad lillepeenrad ja ilutaimed tõstetakse ehtistööde ajaks ümber. “Samas tervitame olukorda, kus tublid majaelanikud, kes lillede eest seni on hoolitsenud, on taimed ise välja kaevanud,” viitas Priit Tiit. Nii on tema sõnul kindel, et taimed saavad hiljem istutatud viisil – ja asukohta – mis majaelanikele enim sobib. Samas viitas arendusjuht, et soojustrassidel on kaitsevöönd, mis ulatub kummalegi poole trassi kahe meetri jagu. “Sellesse alasse ei tohi istutada puid, suuremaid põõsaid ning püsiva iseloomuga ehitisi,” rõhutas Priit Tiit.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse peale ehitustööde lõppu. Asfalteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde vahepealsel ajal taastatakse lahtikaevatud asfalttee kas freesasfaldi või killustikuga.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida soojavõrgu hooldus- ja remonditööd põhjustavad. Samas kutsub Adven Eesti kohalikke elanikke üles koostööle, eesmärgiga rajada Loole kaasaegne ja efektiivne soojusvõrk.

Vaata interaktiivset ehitusgraafikut siit

Lisainfo ja küsimused
Norbert Kaareste
Adven Eesti pressiesindaja
Tel. 53 26 9554